Informatie

De partituur

Ik distribueer mijn werk overeenkomstig het concept van "share ware". Dit betekent:
  • U betaalt niet voor de aanschaf, u betaalt alleen de reguliere uitvoeringsrechten in geval van radio-, televisie- of internetuitzending, of bij registratie in welke vorm dan ook.
  • Ik zou het op prijs stellen, als u mijn adres doorgeeft aan wie ook maar geïnteresseerd zou kunnen zijn in dit werk: zodra iemand contact met mij opneemt, zal ik haar/hem alle gewenste informatie verstrekken.
  • Ik moet op de hoogte worden gesteld van elke uitvoering of registratie.
  • Mijn rechten als auteur moeten worden gerespecteerd.
  • Niets van de partituur mag verkocht worden of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Contact

Geïnteresseerde dirigenten of koorleden kunnen contact met mij opnemen voor een partituur en partijen voor koor en solisten, voor de piano, voor de gitaren, de trom en de contrabas. De pers:

"Het ziet ernaar uit dat dit stuk weldra een grote concurrent zal worden van de Misa Criolla".

Email

Als u mij wilt mailen, wilt u dan a.u.b. de naam van het koor vermelden dat u leidt of waarvan u lid bent. En... vergeet niet uw fysieke adres door te geven!
Will J.B. Hus
Papegaailaan 3
2566 XP Den Haag
Nederland